Обучения Ритмични Движения / RMTi

"Малкото е повече"
Мойра Демпси, основател на RMTi

Какво е RMTi?

Обучение RMT е програма за интегриране на първични и вродени рефлекси, базирана на движения и други дейности, които репликират нашите най-ранни двигателни модели, за да установим, укрепим и затвърдим основите на стойката, зрелостта на централната нервна система, вестибуларната функция, сензорната преработка, паметта, ученето, емоциите и поведението.

Гъстота на синапсите през времето
Какво прави RMTi?
 • Интегрира първични рефлекси
 • Изгражда невронни пътища
 • Създава постурални основи
 • Стимулира сетивата

Започваме от там, където е човека, а не от там, където смятаме, че трябва да бъде! 

Какво ще научите по време на обучението:

Очакванията към всяко дете и възрастен могат да бъдат различни, но начинът, по който работи неговата нервна система, определя дали, как и с цената на какво ще се справи с поставените задачи и етапите, характерни за възрастта.

Обученията са подходящи за психолози, логопеди, педагози, специални педагози, рехабилитатори, ерготерапевти, педиатри и други специалисти, работещи с деца в индивидуална или групова терапевтична практика.

 

Чрез движения и други дейности, които репликират нашите най-ранни двигателни модели, се установява, укрепва и затвърждава :

 • Основите на стойката
 • Зрелостта на централната нервна система
 • Вестибуларната функция
 • Сензорната преработка
 • Паметта
 • Ученето, емоциите и поведението.

След обученията:

 • Ще се сдобиете с умения за наблюдение на рефлекси и проверката им с деца и възрастни
 • След всяко преминато ниво получавате съответен Сертификат от RMTi.
 • Ще получите набор от Ритмични Движения и други активности, които да можете веднага да използвате в групи от деца или в индиавидуални консултации и терапевтични сесии.
 • Ще разберете какви могат да
  бъдат физическите и емоционалните реакции към
  движенията и интеграцията на рефлекси

 • Имате възможност за включване в други обучения по програмата RMTi и да станете RMT консултант.

 • Ще получите достъп до затворена Facebook и Viber общност със съмишленици и специалисти, които искат да си бъдат полезни в да обменят опит в работата с деца.

Предстоящи обучения:

2-5.10.2023 – RMT Intensive

  гр. Бургас

водещ : Мойра Демпси   

записване на:

https://www.rhythmicmovement.org/

class-offerings/details/9/2663

 

6-7.10.2023 – RMTi One – Focus, Organisation & Comprehension

  гр. Бургас

            водещ : Мойра Демпси              

записване на:

 https://www.rhythmicmovement.org/

class-offerings/details/9/2664

 

 

8.10. 2023 – RMTi Two – Emotions, Memory & Behavior

    гр. Бургас

               водещ : Мойра Демпси              

записване на: 

https://www.rhythmicmovement.org/

class-offerings/details/9/2665 

 
  
  Cart