RMTi Ниво 2 – Емоции, Памет и Поведение

RMTi Ниво 2 – Емоции, Памет и Поведение

Този еднодневен курс разглежда как прилагането на ритмични движения влияе на нашите емоции, как да работим с движенията, за да влезем в контакт с емоциите си и да ги стабилизираме, когато те поемат контрол. Също така се  изследва как стресът в ежедневието влияе на тялото ни и как ритмичните движения могат да помогнат за отпускане и облекчаване на мускулното напрежение.
Справяне с проблемно повездение при детето

ЗА КОГО Е ОБУЧЕНИЕТО?

Ако сте ерготерапевт, специален педагог, физиотерапевт, логопед, социален работник, психолог, психотерапевт, учител в предучилищна/училищна възраст, медицински специалист, масажист, кинезиолог, кинезитерапевт, инструктор по „Brain Gym“ или родител…
…то това международно обучение „RMTi Ниво 2 -Емоции, Памет и Поведение“ е ТОЧНО ЗА ВАС!

КАКВО ЩЕ УЧИМ?

 

+ Ролята, която движението и рефлексите на бебето играят в растежа на мозъка, ученето, емоционалното развитие и поведението;

+ Изследвания, доказващи решаващото значение на интегрирането на детските рефлекси за основна сетивна обработка и умения за учене;

+ Защо неинтегрираните рефлекси са основен фактор при предизвикателства като ADD/ADHD, дислексия, изоставане в развитието, разстройство на сензорната обработка, аутизъм, хроничен стрес/претоварване и други обучителни, емоционални и поведенчески трудности;

+ Критичното значение на интегрирането на рефлексите FPR и Моро за сензорна обработка, емоционална регулация и социално развитие;

+ Как да използваме ритмичните движения с хора от всички възрасти;

+ Изучаване как поведението на индивида показва недоразвита лимбична система;

+ Протоколи за освобождаване на напрежение от зони, засегнати от рефлекса Tendon Guard – крака, бедра, гръб, врат и рамене.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

…включват комбинация от

  • теория и
  • практика,
  • видеоклипове,
  • демонстрации,
  • дискусии и
  • практически сесии.

.

След завършването на курса участниците ще бъдат в състояние да:

+ Демонстрират допълнителни движения за интегриране на лимбичната система и координация на горната и долната част на тялото.
+ Разбитат защо и как да използват 17 ритмични движения за всички възрасти.
+ Оценяват трита ключови рефлекса, свързани с регулация на емоциите – FPR, Моро и Tendon Guard.
+ Определят дали поведението на индивида показва дисбаланс на недоразвита лимбична система.

Водещ: Гергана Маркова, PhD

Специалист ранно детско развитие с над 25 години опит в областта,
+ специален педагог,
+ доктор по специална педагогика,
+ консултант и инструктор RMTi,
+ ментор на родители,
+ обучена от Адлер Институт Израел,
+ холистик,
+ основател на Академия за ранно детско развитие и център „Бобче Топче“, Стара Загора и София,
+ основател на частна детска градина „Бобче Топче“, гр. София и
+ основател на Адлер Институт България,
+ автор и съавтор на редица книги, учебни помагала и научни публикации.

Ко- водещ : Марина Титева – психолог, консултант на родители, RMTi консултант

Предстоящо обучение:
RMTi Ниво 2 – Емоции, Памет и Поведение

КОГА?

27.10.2024 г

от 9.30 до 17.30 ч.

Адрес на провеждане: София, гр. София, жк. Младост 1, ул. „Д-р Стоян Чомаков“ № 4А, ет. 3

ЦЕНА

Цена: 1000 лв.

В таксата са включени:

+ Международен Сертификат
+ Ръководство на български език
+ Здравословен топъл обяд, кафе паузи

Свържете се с нас

Даниел Цанев

Връзки с клиенти

+359 88 9499994 (call/viber) ,
daniel@gerganamarkova.com.

Вижте още:

    Cart