Адаптация за детска ясла и градина – обучение за родители

Най-пълната подготовка за новото начало, събрана в 3 срещи

Адаптация за детска ясла и градина – обучение за родители е 3-месечна онлайн програма за родители, в която получавате възможно най-пълната информация за това какво е необходимо за психологическата подготовка не само на детето, но и на родителя. 
Именно родителят е в основата на пълноценното и нетравматично преминаване през процеса на адаптация в детско заведение – независимо дали частно или общинско, ясла или градина.

Какво ще научите по време на програмата:

Преживяването на детето е негово и то няма да повтори Вашия опит.

Ако Вашите собствени спомени са положителни, ще знаете как да подкрепите детето, когато му е трудно.

А ако Вашите спомени са негативни, ще придобиете умение да се разграничавате от тях и да не ги прехвърляте на детето си. 

За кого е подходящо обучението?
  • родители на деца до 3 години, на които им предстои да заведат децата си за пръв път на ясла или градина
  • родители, които имат травматични спомени от своя опит в детско заведение и изпитват страх, че същото ще се случи с детето им
  • родители, които не са посещавали детско заведение и не знаят как протича процеса и как да подготвят децата си
  • родители на деца до 5 години, които вече посещават детско завдение, но все още детето е неспокойно и ходи с нежелание или боледува често 
  • родители, които имат по-голямо дете и са преживели усещане за неуспешна адаптация

Какво ще получите след обучението?

  • ще бъдете подготвени за всеки етап от процеса на адаптация

  • ще имате знание как да различите собствената си тревога от тази на детето

  • ще имате представа как да изговаряте проблемните ситуации с детето си

  • ще имате знание кога трудността на детето идва от емоциоанло преживяване и кога е свързано с невро-моторни предизвикателства

Продължителност на обучението:
3 онлайн срещи х 120 минути
/разпределени в  3 месеца/
Обучението е подходящо за родители с деца на възраст от

1 до 5 години

Цена на програмата от  3 срещи:

180 лв