Програма за детско развитие

Програма за детско развитие

Холистичен подход за диагностика и  подкрепа на психоемоционалното, невро-моторното и езиково-говорното развитие

 

Различни, но все така ценни.

програма за интегриране на първични рефлекси при деца
Всяко дете е уникално по природа и ние, възрастните, можем да му помогнем да развия своя потенциал като приемем същността му такава каквато Е. 
Създадох свой метод, в който комбинирам различни техники и методи, с които да бъда полезна на развитието на пълния потенциал на детето ви и да подпомогна подобряването на семейната атмосфера чрез работещи насоки за ефективно общуване. Най-доброто от света на Индивидуалната психология, невронауката и логопедията, събрано в една прогарама. 

Тази програма е препоръчителна при следните ситуации:

Детето ви е в ранна детска възраст (0 до 3 години) и :
Ежедневни затруднения :
 • Има затруднения при заспиване, захранване, хранене.
 • Проявява алергии, кожни раздразнения и чести боледувания.
 • Наблюдавате чести нощни кошмари и/или изпускане.
 • Не успява да участва в заниманията в детската градина, въпреки че не виждате причина за това.
 • Има неразбираем говор или още не говори. 
дете с агресивно поведение
Поведенчески и емоционални предизвикателства:
 • Проявява на пръв поглед агресивно поведение – често удря, хапе, блъска, рита.
 • Често пада и се удря, движи се тромаво или много отпуснато.
 • Изглежда хиперактивно.
 • Има проблеми с храненето и съня.
 • Наблюдавате тревожност, притеснителност или прекалена избухливост и чести истерии.

 

хиперактивност и напикаване през ноща
Тревога по отношение на развитието: 
 • Имате съмнения за наличние на нарушение на развитието.
 • Вече знаете, че има нарушение на развитието (аутистичен спектър, хиперактивност, генетична аномалия и др.)
 • Детето среща обучителни затруднения.
 • Пропуска важни етапи от развитието си (лежане по корем, обръщане, пълзене, сядане).
 • Има забавяне в прохождането и/или проговарянето.

Какво получавате от консултацията с Д-р Гергана Маркова:

Консултация с Д-р Маркова
 
                Работа с родителите и детето в екип, в продължение на два месеца
 
 • Първа стъпка е консултация с родителите и детето заедно – оценка на детето в неврологичен, психо-социален и езиково-говорен аспект и динамиката в семейството. 
 • Втора стъпка – изготвяне на индивидуална програма с фокус върху специфичните предизвикателства и нужди на детето.
 • Трета стъпка – прилагане и упражняване на новите протоколи и правила от двамата родители като двойка и в екип с детето в течение на два месеца съпроводено с подкрепа-разговор два пъти в месеца по телефон или видео връзка

Как програмата помага на детето и семейството ви:

По време на консултацията ни наблюдавам и прилагам широк спектър от методи за оценка на езиково-говорното, психоемоционалното и невро-моторното ниво на развитие на детето, включително тестване на първични и постурални рефлекси, наблюдаване на речта и дикцията в общуването, в синхтон с емоционалното развитие и социалната адаптация.
Програмата е холистична, така както тялото действа в едно с ума и двете са неразривно обединени и едното не може без другото:
-Стимулиране изграждането на невронни връзки за фина и обща моторика, статичен и подвижен баланс, концентрация и усвояване на информация, социално и осъзнато поведение, правилна стойка и здрава мускулатура.
-Развитие на сетивата и себеосъзнаването на детето като превенция за фобии, алергии, злоядство, кошмари, заекване, свръх-чувствителност, асоциалност и пр.
-Опростяване и облекчаване на ежедневието, самостоятелност на детето и стимулиране на пълноценното общуване между родители и дете.

Искате да разберете как общувам с децата? Изтеглете безплатното ръководство!

Продължителност на сесията за една консултация
90 минути
Консултацията е подходяща за родители с деца на възраст от

0 до 14 години

Цена на индивидуалната консултация:

300,00 лв.

  Cart