Blog

Как протича една консултация с мен?

от в Без категория 01.03.2023

Какво точно правя като Консултант Ранно детско развитие?

В последно време много се използва тази терминология, но е важно да се знае, че това е интердисциплинарна наука, която навлиза в полето на Неврологията,  психотерапията, логопедията и педагогиката.

Разглеждам всички аспекти от развитието на детето отпреди раждането до седмата година, свързани с адаптация, социализация, невро-двигателно, психоемоционално и езиково-говорно развитие. Тоест изследвам как личността на детето се развива в системите на семейството и обществото.

Работя винаги и конкретно с личността срещу мен и се свързвам с него – всяко едно  е уникално и има своите силни страни и затруднения – както надарените, в норма или с поведенчески и академични затруднения, така и тези с разнообразни синдроми, като аутизъм, епилепсия, Даун…

Търся индивидуалното, нуждите на детето, желанието му за игра, взаимодействие и учене и ги превръщам в инструмент за преодоляване на изоставането, страха, нежеланието, конфликта, които го спъват. В този момент на помощ идва и Индивидуалната психология на Алфред Адлер и принципите за възпитаване на детето на Ричард Драйкурс за овластяване и порастване на децата.

Основната работа и взаимодействие е с родителите, тъй като те, през обичта и партньорските си взаимоотношения, навици, разбирания, създават средата за развитие, от която зависи както здравето, така и активирането на всички тези мистериозни гени за таланти и успешност, за които толкова много се говори и се надяваме да видим в децата си.

ВСИЧКИ деца имат гени за умност и щастие. Ние МОЖЕМ да ги отключим!

 

И КАК да ги отключим?

Винаги с много обич и уважение! Най-първа функция на мозъка е обичта и свързването. От там нататък вече може да се случи играта и изследването на света, другите и себе си. Така учи мозъкът. Следваме ли тези правила, всичко става някак по-ясно.

За мен като специалист е важно да подкрепя родителите в това предизвикателство като ги уча на ежедневните практики, с които да олекотят грижата, възпитанието и образованието на детето си и да се наслаждават на родителството. 

Прилагам широк спектър от методики за оценка от неврологията и невро-психологията, логопедията, педагогиката и психотерапията. Поради това не следя колко тежи бебето или колко е обиколката на главата, което е много важен аспект на педиатрията, а отбелязвам уменията,  които трябва да е развило добре за всеки специфичен етап на развитие, през който преминава,  и то в синхрон с емоционалното развитие, социалната адаптация към света и семейството като първата и най-важна социална група за детето.

Често наблюдавам пропуснати периоди, с неразвитите по времето им специфични умения или забавено развитие и проблемно поведение, което всъщност демонстрира опитите на мозъка да навакса или компенсира. Следя тези често объркващи и тревожещи родителите симптоми и проверявам мястото на детето в семейната динамика и структура, поведението навън от семейството, а и като логопед и специален педагог наблюдавам за това каква обща и фина моторика, реч, внимание и други функции демонстрира детето.

Радвам се да виждам родители, с които работя, как отглеждат психически устойчиви, щастливи, съдействащи деца с техники, които често те сами са изработили в процеса на общуване и учене с децата си.

 

Как протича Индивидуалната консултация ?

Винаги на консултация идват двамата родители и детето. Започваме със заявката на родителите, защо са дошли, какво ги притеснява или какви са въпросите, които ги вълнуват. След като уточним тези първоначални неща ги връщам към периода на бременността, момента на раждането и първата година на детето и всичко специфично, особено или травматично, което се е случило последните години в семейството. Говорим за това, как е преминало детето през всеки етап на развитие, как са го преживели и родителите, на какви затруднения са се натъкнали, как са се справили и с какво усещат, че не се справят. Обсъждаме ролите в семейството и наблюдавам как родителите общуват и взаимодействат, кой е гледал детето и задавам въпроси и слушам активно историята им.

Консултацията се движи според процеса на взаимодействие между всички нас, който се случва на самата консултация.

Всичко протича в приятен разговор и беседа, докато детето  играе и се отпуска в кабинета ми, опознава средата. След като то се почувства сигурно и спокойно, ако има нужда, започвам да го тествам. Разбира се – през играта. 

Важно е детето да се усети в безопасност, уважено, прието и разбрано. 

Слизам на неговото ниво и го провокирам да общува с мен и да ми покаже това, което то таи в себе си. Предизвиквам го през удоволствието от играта и любопитството.

В края на консултацията аз вече имам представа за нивото на психоемоционално и невро-моторно развитие и за взаимоотношенията му с родителите, мястото му в семейната структура. Въз основа на тази картина давам обратна връзка на родителите какво е моето мнение като специалист. Ако има нужда насочвам детето и/или родителите към специалисти, които смятам, че ще им бъдат полезни или давам варианти за работа при нас, в Академията.

 

Една консултация достатъчна ли е?

Всичко е индивидуално. Понякога да, понякога не е достатъчна.

 

И после какво следва?

Срещаме се отново след около два месеца, но се чуваме по телефона всяка седмица. Някои консултации преминават само като съвети за определени фази и етапи от израстването на детето и насоки как родителите да се справят с тези етапи. Обяснявам и какво означава поведението на детето им. Говорим например за това кога детето е готово само да се откаже от памперса, биберона и др. Обсъждаме важни теми като бодърстване, сън и безсъние, злоядство и прехранване, нощни ставания, адаптация към света при новородените или ясла и детска градина, подготовка на първото дете за появата на малкото братче или сестриче и много други.

 

А какви са моите клиенти?

Моите клиенти са всички родители и техните деца!

Консултирам бъдещи родители, както и такива на недоносени бебета, с малки деца, надарени, или от аутистичен спектър, деца със затруднения в училище, както и родители, които просто имат нужда от помощ и съвет веднага след като бебчето се роди. Консултирам ги какво да правят, кои са важните моменти, които им предстоят, запознавам ги с важни етапи от развитието на детето в психоемоционално, невро-моторно и езиково-говорно развитие. Говорим за това как да общуват с децата си. През какви етапи на развитие ще премине новият член на семейството им. Как да възпитават детето си? Как да са добри родители. Какво е да си добър родител. Сънят – как да заспива детето с лекота, само в стаята си. Кога детето се нуждае от специална помощ? Проблеми в детската градина. Дисциплинарни проблеми в училище. Емоционална интелигентност, … и много други въпроси свързани с ранното детско развитие.

Не е лесно да си родител, а е невъзможно да знаеш сам как да постъпиш във всяка една ситуация, често и самите родители преминават през тежки периоди и травматични събития. Работата ми е да подкрепя тях. 

Ние обичаме децата си интуитивно, но отглеждането им е умение, което се учи.

Повече по темата за ранното детско развитие и какво са първични рефлекси може да прочетете в следващата статия. 

    Cart