Моят Екип преди 2024

Екип Д-р Гергана Маркова
Марина Титева - Психолог

Здравейте!

Казвам се Марина, психолог, невро-моторен специалист,  RMTi консултант и инструктор по Основи на RMTi. Част от екипа на д-р Маркова от 2015 година. 

Завърших бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2014 година. През 2015 година родих първия си син. Именно бременността и майчинството ме срещнаха с Гергана и започнах професионалното си пътешествие и изграждане благодарение на срещите и работата си с нея. Започнах да водя класове за бебета и деца с невро-двигателна насоченост, а с времето започнах да участвам и в авторската  програма на д-р Маркова за адаптация на деца до 3 години. Работата в тези групи насочи интереса ми към индивидуалната психология и демократичното възпитание и към момента продължавам да се формирам, обучавам и усъвършенствам като специалист в тази парадигма. Виждайки основните трудности, които аз и родителите, с които се срещам, имаме в ежедневието си, исках да продължа обучението си така че да мога да бъда полезна. Така след раждането на втория си син завърших  магистърска степен Консултиране в социално-образователната сфера в Тракийски университет през 2020 година. Oт 2022г. съм RMTi консултант и инструктор по Основи на RMTi.

Винаги съм се стремяла да уча и използвам съвременни и работещи методи в работата си, които да включват игра, движение, и най-важното – уважително отношение към детето и семейството му, както и разбиране на цялата ситуация около случващото се с това дете. Поради тази причина  се обучавам в различни семинари и курсове : имам преминати нива в невро-моторната програма Rhythmic Movement International, притежавам сертификат за психодрама  асистент-терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернард Ахтернберг“, Дни на индивидуалната психология, Психодраматични техники при работа с деца, Арт терапевтични техники при работа с деца, курсове по психомоторни практики и други. 

Вярвам, че всяко дете е добро и има заложен потенциал да бъде самостоятелно, справящо се, уверено и отговорно. Вярвам и, че социалната среда е тази, която може да превърне този потенциал в реалност. Аз самата съм получавам безрезервна подкрепа от Гери като мой ментор, специалист, на когото имам пълно доверие, а през годините станахме и изключително добри приятелки. Днес мога да разчитам на нея в трудните дни. В работата си бих искала да съумея да вдъхна този кураж и увереност на останалите родители, които тя е вдъхвала на мен през времето.

Марина Титева провежда Консултации Детско развитие в Стара Загора, както и Индивидуални консултации с родители на живо и онлайн.
Цветина Динова Невро-мотерен специалист

Здравейте!

Аз съм Цветина,

Специалист съм по невро-моторно развитие, завърших ерготерапия, психомоторика, кинезиология, консултант и инструктор съм по Rhythmic Movement Training International (RMTi). Страстта ми към развитието, движението и функциите на мозъка и тялото ме подтикнаха да търся съвременни профилактични практики и дейности, подпомагащи развитието на деца и възрастни в най-чувствителния етап от живота им, а именно от 0 до 7 г. Голям интерес имам и спрямо методи, които ни помагат да обучим нервната си система да се справя със стреса и да реагираме по различен от обичайното ни поведение начин. Любопитството ми от малка по темата намери своя израз в множество обучения и специализации.

Образованието ми по управление, бизнес и социална отговорност помогнаха да оценя и опозная другия аспект на работата с деца и родители, а именно административните, законовите и финансовите аспекти, неотлъчно съпровождащи всяка инициатива.

Още от запознанството ми с д-р Маркова, животът ми се промени, намирайки в нейно лице съмишленик в иновативните подходи и перспектива за живота. Благодарение на нея в мен се зароди интересът към индивидуалната психология и демократичното възпитание, отговарящи на въпроси, чиито отговори търсех дълго време. Благодарение на тези холистични подходи, в последните години самата аз преминах през обучения и вълнуващи практики. Като най-големия урок получих посредством своето майчинство, след което започнах да се радвам на едно спокойно родителство.

От 2012 до днес, съвместно с д-р Маркова, разработихме множество стратегии, проекти и обучения за профилактика и хармонично развитие на много деца. Нашата обща кауза е да споделяме опит и знания, доказани модерни практики и методи, които да бъдат инструмент в ръцете на родителите за подпомагане правилното и полезно развитие на децата. Основната ни мисия е подкрепа за едно осъзнато и щастливо родителство, както и окуражени и остойностени  деца.

По настоящем усилията ни са насочени към Академия за ранно детско развитие и детски градини “Бобче Топче” в София и Стара Загора, индивидуални консултации за развитие на деца и възрастни, обучения за родители и създаване на нови формати за подкрепа на родители и по-добра информираност.

Цветина Динова провежда Консултации Детско развитие в София.

 

 

    Cart