Кратки препоръки от Д-р Гергана Маркова

Д-р Гергана Маркова

Кратки препоръки от д-р Гергана Маркова за разрешаване на проблемно поведение при детето

baby-boy
избухливите истерии, тръшкане, хленчене

Обучавайте детето в умения и му възглагайте отговорности. Показвайте му, че вярвате в него. Предлагайте му избор, безопасен за възрастта между не повече от две неща.

sleeping-baby
битките за лягане

Помнете, че ритуалите за сън започват около 2 часа преди лягане – вечеря, баня, четене на приказки. В тези два часа не предлагайте екрани, използвайте нежни стимули, приглушено осветление и тиха музика.

feeding
неволите на храненето

Въведете ясен режим като избягвате екрани по време на хранене. Организирайте поне едно основно хранене на ден на трапезна маса, на което участва цялото семейство.

potty
приучaване към гърне

Първо започнете в обучение в умения – събуване, обуване, преобличане.
Покажете къде е тоалетната или гърнето и обяснете кое как се използва. Обяснете физиологичните процеси по разбираем за детето начин като използвате истинските имена на частите на тялото, а не жаргонни наименования.

fight
битки между братя и сестри

Откажете се от ролята на съдия, а бъдете по-скоро медиатор в конфликтите.
Интерпретирайте преживяванията на всяко от децата като разбираема информация за другото дете и дайте възможност да намерят сами решение на проблема си.

family
трудна адаптация в детската градина

Приемете, че всеки човек има нужда от различна продължителност на адаптационния период. Не представяйте градината като непременно винаги весело място и подкрепяйте детето в негативните преживявания като давате възможност да изразяват всяка емоция.

abc-block
ниски резултати в училище

Осигурете възможност за достатъчно движение на детето – спортът винаги е добро  решение. Намирайте време за разходки в природата. Уроци по музикален инструмент също могат да помогнат.

sad-girl
липса на концентрация и внимание

Започнете да давате кратки и ясни инструкции и след това очаквайте изпълнението им. Отново спорт, музика и дейности, изискващи ритъм, дават добри резултати.

    Cart